به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ نرخ محصولات خود را از ٣٢۵،٠٠٠ ریال به ۴٣٨،٧۵٠ ریال افزایش داد.