نمایندگان مجلس طرحی برای تثبیت قیمت مسکن در نظر گرفته اند که دریافت مالیات ٢٠ درصدی از معاملات فروش خانه و همچنین مالیات سالانه بر املاک به همین میزان را دنبال می کند.

بورس۲۴ : نمایندگان مجلس طرحی برای تثبیت قیمت مسکن در نظر گرفته اند که دریافت مالیات 20 درصدی از معاملات فروش خانه و همچنین مالیات سالانه بر املاک به همین میزان را دنبال می کند.

معنای این طرح آن است که دارندگان بیش از یک واحد مسکونی باید سالی به اندازه یک پنجم قیمت ملک خود مالیات به دولت پرداخت کنند. همچنین همین افراد هنگام فروش نیز باید به اندازه مجددا یک پنجم قیمت فروش مالیات بدهند!

طرحی که در این ارتباط نوشته شده است دارای اشکالات مالیاتی از جمله تکراری بودن آن با مصوبات قبلی مجلس و دولت است.

برخی نمایندگان مجلس پیش از آنکه به مجلس راه پیدا کنند سابقه حضور در دولت و در حوزه تصمیمات اقتصادی به خصوص تصمیم گیری برای بازار مسکن را داشته اند. این گروه از نمایندگان در حال حاضر قصد دارند برای بازار مسکن که به شدت بیش از هر زمان دیگر نیازمند سیاست گذاری است طرح های آرامبخش تصویب کنند.

اما طرح های تکراری قطعاً تا زمانی که مشکل اجرای شدن آنها حل نشود جوابگو نیست.

دولت آخر پارسال تصویب کرد از عایدی سالانه املاک مالیات گرفته شود اما مشکل آن مصوبه کف قیمتی املاک مشمول این مالیاتی است که 10 میلیارد تومان تعیین شده است. این یعنی آنکه بخش خیلی کوچکی از واحدهای مسکونی مشمول مالیات می شوند.

طرح مجلس نیز باید مشخص کند 20 درصد تعیین شده برای مالیات آیا ما به التفاوت قیمت زمان خرید و زمان فروش است یا اینکه بعد از کسر نرخ تورم، این نرخ لحاظ می شود.

در همین یکسال اخیر حدود یک دوم از میزان رشد قیمت مسکن را تورم عمومی تشکیل داده بود!