به گزارش کدال نگر بورس ، هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان افزایش سرمایه ۶۵ درصدی از محل سود انباشته ،مطالبات و آورده نقدی سهامداران را تصویب کرد.