به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سرمد اعلام نمود با توجه به اعطای اختیار به هیات مدیره برای عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ٢١٠٠ میلیاد ریال به مبلغ ٢۵٠٠ میلیارد ریال از محل سود انباشته، هیات مدیره شرکت در نظر دارد با توجه به صورتهای مالی منتهی به ١٣٩٨.١٢.٢٩ و مذاکرات انجام شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مرحله دوم افزایش سرمایه را به اجرا در آرود که این امر مستلزم برگزاری جلسه هیات مدیره و اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که در صورت انجام، مراتب متعاقبا در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین این شرکت تصمیم دارد در خصوص انتقال نماد شرکت از بازار فعلی به بازار فرابورس اقدامات لازم را درسال مالی ١٣٩٩ با حمایت و مساعدت های سازمان و مطابق با ضوابط آن سازمان نیز اجرایی نماید.