قیمت خرید مصالح ساختمانی در بازار تهران ١٧ درصد نسبت به زمستان سال گذشته گران شد.

بورس۲۴ : قیمت خرید مصالح ساختمانی در بازار تهران 17 درصد نسبت به زمستان سال گذشته گران شد.

گزارش مرکز آمار درباره شاخص قیمت نهاده های ساختمانی در بازار مصالح ساختمانی شهر تهران حاکی است:‌ هزینه خرید مصالح در کل بخش ساختمان در بهار امسال 17 درصد نسبت به زمستان پارسال و 32 درصد نسبت به بهار 98 افزایش پیدا کرده است.

بیشترین رشد قیمت برای گروه آهن آلات و میلگرد و پروفیل درب و پنجره ثبت شده که 51 درصد افزایش نسبت به بهار پارسال را نشان می دهد.

سیمان و آجر نیز بعد از آهن آلات با بیشترین افزایش قیمت همراه شده اند.

رشد هزینه ساخت مسکن در فصل گذشته یک علت کندتر شدن سرعت ساخت و ساز بوده است.

همچنین بهای خدمات ساختمانی نیز با رشد قابل توجه همراه شده است. سازنده ها دستمزدی که بهار امسال به کارگران ساختمانی پرداخت کردند 27 درصد بیشتر از اولین فصل سال گذشته بود.

حدود 25 تا 30 درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن را هزینه مصالح ساختمانی تشکیل می دهد.