به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مالیبل سایپا از اعلام نرخ خرید انواع قراضه جهت تولید انواع محصولات ریخته گری چدن از طرف شرکت سایپا که بدون افزایش نسبت به بخشنامه مورخ ٩٩.٠٢.٢٣ بدون هرگونه تغییرات مجددآ جهت سه ماهه دوم ابلاغ گردیده است خبر داد.