به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان اعلام نمود مقرر گردیده نرخ حق دسترسی و لوکوموتیو از تاریخ ٠١ . ٠۴ . ١٣٩٩ افزایش یابد لذا بر این اساس بهای تمام شده خدمات ارائه شده از مبلغ ١.٣۵٠.٨٣٧میلیون ریال(آخرین پیش بینی) به مبلغ١.۴١۶.٨٣٧میلیون ریال افزایش خواهد یافت. لازم بذکر است پیگیری های لازم از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در خصوص تعدیل نرخ کرایه حمل محمولات در جریان می باشد و به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد گردید.