مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیک یزد که سهام آن اخیرا عرضه اولیه شده امروز برگزار شد.