به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس دارو اعلام داشت باتوجه به اینکه ٣۶% محصولات سال ١٣٩٨ این شرکت را محصولات OTC تشکیل داده است،درپی افزایش نرخ مواد اولیه این محصولات ار ارز دولتی به نیمایی، درصورت افزایش نرخ در فروش،تاثیر قابل اهمیتی روی سود شرکت نخواهد داشت.
توضیحات پارس دارو در خصوص افزایش نرخ مواد اولیه