به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد اعلام داشت با عنایت به تصمیمات نود و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازارگزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به جلسه ارائه و با اصلاح قیمت شیر خام با مشخصات ٣.٢ درصد چربی و بار میکروبی زیر یکصد هزار و تحویل درب دامداری به قیمت ٢٩٠٠٠ ریال موافقت گردید > بدیهی است به ازای هر ٠.١ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۵٠٠ ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت خرید اضافه یا کسر خواهد شد و لازم به ذکر می باشد در تبصره یک ، دامنه مچاز قیمت ٧± درصد با توافق خریدار و فروشنده بلامانع می باشد .