بانک تجارت با گزارشات اخیر خود نشان داد با تحولات جدی همراه شده ابتدا در صورت های مالی ١٢ ماهه از زیان خارج شده و حالا هم با گزارشات ماهانه سال جاری نشان داده با تراز عملیاتی مثبت صورت های مالی ٣ ماهه بسیار خوبی را در پیش دارد.
چرخش ۱۸۰درجه ای بانک تجارت

بورس۲۴ : بانک تجارت با گزارشات اخیر خود نشان داد با تحولات جدی همراه شده ابتدا در صورت های مالی 12 ماهه از زیان خارج شده و حالا هم با گزارشات ماهانه سال جاری نشان داده با تراز عملیاتی مثبت صورت های مالی 3 ماهه بسیار خوبی را در پیش دارد.

تراز عملیاتی خرداد ماه سال جاری به بیش از 411 میلیارد تومان رسیده که همین تراز 1 ماهه نشان از تحولات جدی بنیادی در بانک تجارت دارد.

تراز عملیاتی بانک در 3 ماهه سال قبل منفی 790 میلیارد بوده است؛ حال تراز 3 ماهه امسال مثبت 828 میلیارد می باشد به عبارتی تراز منفی سنگین سال گذشته امسال تبدیل به تراز عملیاتی مثبت سنگینی شده و عملیات بانک چرخش 180 درجه ای مثبت داشته است.

با تراز 3 ماهه سال گذشته بانک حدود 8 ریال زیان داشته است؛ حال برای 3 ماهه امسال با این تراز پیش بینی می شود عملیاتی مثبت پیش روی بانک باشد و بانک سود بسیار خوبی اعلام نماید که این انتظارات در قیمت و نحوه معاملات سهم منعکس شده است.

تنها طی یک ماهه اخیر شاهد بازدهی خیره کننده 61 درصدی بوده ایم که این بازدهی با توجه به صف خرید سهم و گزارش مثبت منتشر شده و انتظار برای صورت های مالی 3 ماهه متفاوت بیش از پیش افزایش خواهد داشت.