امروز عملیات کشف قیمت نمادهای شرکت بورس انرژی که از بازار پایه فرابورس به بازار بورس منتقل شده اند انجام نشد و قرار است فردا این کار انجام شود.
قیمت سه نماد بورس انرژی بالاخره یکسان می‌شود

بورس۲۴ : امروز عملیات کشف قیمت قیمت نمادهای شرکت بورس انرژی که از بازار پایه فرابورس به بازار بورس منتقل شده اند انجام نشد و قرار است فردا این کار انجام شود.

امروز شنبه هفتم تیرماه ۱۳۹۹ نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با حضور سید علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی و علی صحرایی مدیر عامل بورس تهران بطور نمادین بازگشایی شد.

محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس تهران در این رابطه به خبرنگار بورس۲۴ گفت: پس از انتقال نماد بورس انرژی به بورس تهران، فردا بورس انرژی ۳ در بورس تهران کشف نرخ خواهد شد .

وی گفت: پس از کشف قیمت، هر قیمتی که برای بورس انرژی ۳ مشخص شود مبنای قیمت گذاری بورس انرژی ۱ و ۲ خواهد بود.

او ادامه داد: در نتیجه بورس انرژی یک، دو و سه با قیمت واحدی معامله خواهند شد و روال عادی خود را مانند سایر شرکت ها در بورس تهران طی خواهند کرد.

گودرزی گفت: در نتیجه بورس انرژی هم بالاخره در سه نماد و یک قیمت مشخص در تابلو بورس تهران قرار می‌گیرد.