به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت پارس در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۵٠۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٩٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢ درصد رشد داشته است.