به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر اعلام نمود موضوع افزایش سرمایه شرکت در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید و با توجه به تغییرات ارزش روز داراییهای شرکت نسبت به بهای تمام شده، هیأت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارییها (زمین مجتمع، سایر املاک شرکت، تجهیزات و ماشین آلات کارخانه) را مورد تصویب قرار داد.