مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی سینا با حضور ۵۲ درصد از سهامداران برگزار شد.