به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی محصولات پارس اعلام داشت پیرو قرارداد منعقده با شرکت بهساز (وابسته به بانک ملت) در خصوص واردات برخی اقلام پرمصرف کالای اساسی نظیر گندم،ذرت و روغن که به دلیل تاخیرهای شرکت بهساز در انجام واردات این اقلام باعث عدم اظهارنظرهای قطعی برای پیش بینی اثرات سود و زیانی آن گردید سرانجام بعد از گذشت ٣ سال پیگیری های مداوم توسط مدیریت این شرکت توافقات صورت گرفته به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد.شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز٩١.٠٠٠ میلیون ریال به شرکت بین المللی محصولات پارس پرداخت نموده و همچنین به دلیل اینکه شرکت مذکور وابسته به بانک ملت می باشد بانک ملت جهت جبران زیان های وارده تسهیلات این شرکت را از ١۵٠.٠٠٠ میلیون ریال به ۵٠٠.٠٠٠ میلیون ریال ارتقاء و نیز با آزادسازی سپرده نقدی تسهیلات پس از اخذ مجوز هیات مدیره موافقت نمود.