به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایتالران از فروش یک دستگاه خط تولید تیرچه تمام اتوماتیک progress به همراه تمام متعلقات خبر داد. شرکت اعلام نمود فروش بر اساس مصوبه هیئت مدیره مبنی بر فروش دارایی ها انجام گردید. در تاریخ ٢۵ خرداد ١٣٩٩ باقیمانده ثمن معامله توسط شرکت خریدار واریز و دستگاه موضوع قرارداد به آن شرکت واگذار گردید.