به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مهندسی نصیر ماشین از افزایش قیمت قراداد میل لنگ (پراید و تیبا) از شرکت مگاموتور خبر داد.