در هفته منتهی به ١۶ خردادماه، فروش شرکت های پالایشی در بورس کالا به مرز ۴,٨٨٧ میلیاردریال نزدیک شد که این رقم نسبت به مدت مشابه هفته قبل ١۵ درصد افزایش را نشان می دهد. مجموعا ٢٠۶,٨٢٠ تن انواع تولیدات پالایشی از جمله وکیوم باتوم، لوب کات و ... معامله شد که ...

بورس۲۴ : در هفته منتهی به 16 خردادماه، فروش شرکت های پالایشی در بورس کالا به مرز 4,887 میلیاردریال نزدیک شد که این رقم نسبت به مدت مشابه هفته قبل 15 درصد افزایش را نشان می دهد. مجموعا 206,820 تن انواع تولیدات پالایشی از جمله وکیوم باتوم، لوب کات و ... معامله شد که از لحاظ وزنی نسبت به هفته گذشته 11.6 درصد افت داشت.

میزان تقاضا نیز این هفته به رقم 378,840 تن رسید که در مقایسه با هفته قبل 3.3 درصد کمتر بود. گفتنی ست از این میزان تقاضا 287,080 تن به وکیوم باتوم اختصاص داشت و این محصول طی این دوره بین 43 تا 76 درصد افزایش نرخ را به ثبت رساند.

پالایش نفت تهران با میانگین قیمتی 26,647 ریال وکیوم باتوم را به فروش رساند که در مقایسه با پایه 76 درصد بالاتر بود. حجم تقاضا به بیش از 54 هزارتن رسید که با عرضه 14 هزارتنی پاسخ داده شد. میانگین نرخ  نیز نسبت به هفته قبل حدود 16 درصد افزایش داشت.

وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان با رشد 62 درصد با قیمت 24,599 ریال معامله شد و حجم عرضه به 10 هزارتن رسید. این نرخ در مقایسه با عرضه قبلی حدود 11 درصد رشد داشته است.

پالایش نفت بندرعباس این هفته 22 هزارتن وکیوم باتوم را در بازار کالا به فروش رساند و میانگین قیمتی این محصول تا محدوده 24,275 ریال رشد داشت. این رقم نسبت به میانگین قیمتی هفته قبل 21.4% بیشتر بود.

وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز هم تا 22,789 ریال خریدار داشت و پایانی رشد 47 درصد را ثبت کرد. معامله 8 هزارتنی این محصول با میانگین قیمت 22,311 ریال رقم خورد. این نرخ در مقایسه با هفته قبل حدود 7 درصد افزایش را ثبت کرد.

پالایش نفت شیراز این هفته با تقاضای 31,200 تن روبه رو شد و با رشد 60 درصد نسبت به پایه و افزایش 54 درصد نسبت به معامله قبل 25,447 ریال نرخ خورد.