بورس ٢۴ : بازار سرمایه در آخرین روز از هفته دوم خرداد ماه عملکرد بسیار درخشانی را از خود به نمایش گذاشت. در هفتمین روز معاملاتی از خرداد ماه و چهل و هفتمین روز معاملاتی از سال ٩٩ شاخص های بازار سرمایه رشد قابل توجهی را تجربه کردند. در مرحله پیش گشایش حدود ١۵٠ سهم با ارزشی در حدود ٢،٩٧٠ میلیارد تومان صف خرید داشتند و در مقابل تنها ۶۴ نماد متحمل صف فروش بودند که ارزش آن ها در مجموع کمتر از ۴٢٠ میلیارد تومان بود.