به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بیمه تعاون در طی اصلاحیه ای جمع مبلغ معامله خرید سهام شرکت تامین سرمایه نوین را حدود ۴١ میلیارد تومان اعلام کرد.