به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.