به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه نوین اعلام نمود در نظر دارد نسبت به واگذاری ۴ درصد سهام شرکت بیمه نوین (سهامی عام) به طور عمده و نقد از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران اقدام نماید.