این مهم برایمان واجب است / سود انباشته داریم تجدید ارزیابی دارایی ها ؟ پاسخ آقای مدیر چه بود؟ مجمع فرآورده های نسوز آذر با حضور حدودا ۴۰ درصدی سهامداران تشکیل شد. فرشاد سلیمانی فرد، مدیر عامل شرکت در این مجمع طی سخنانی گفت...