ادامه خیز مجدد شاخص برای رسیدن به سقف قبلی ورود پول خرد نو سالانه به بازار به یک حد نصاب جدید رسید؛ تزریق بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان تنها در ۴۶ روز معاملاتی