معاملات بازار سرمایه در روز یکشنبه ١١ خرداد ماه تحت تاثیر تعدیل سود پالایشگاه ها از محل مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز نفت کوره صادراتی در سال ۱۳۹۷ قرار داشت. این موضوع پس از آن اتفاق افتاد که پالایش نفت لاوان با ارسال اصلاحیه‌ای خبر از افزایش درآمدهای خود داد. پس از این اتفاق، معاملات سهام پالایشگاه‌ها متوقف شدند تا در خصوص تاثیر موضوع بر صورت هایشان اطلاع رسانی کنند.

بورس۲۴ : معاملات بازار سرمایه در روز یکشنبه 11 خرداد ماه تحت تاثیر تعدیل سود پالایشگاه ها از محل مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز نفت کوره صادراتی در سال ۱۳۹۷ قرار داشت. این موضوع پس از آن اتفاق افتاد که پالایش نفت لاوان با ارسال اصلاحیه‌ای خبر از افزایش درآمدهای خود داد. در آخرین صورت‌های مالی شاوان منتهی به سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۳۱۲ میلیارد تومان سود در بخش سایر درآمدهای عملیاتی شناسایی شد که در اثر تغییر نرخ تسعیر ارز فروش‌های صادراتی سال ۹۷ می‌باشد که از سوی وزارت نفت ابلاغ گردیده است. پس از این اتفاق، معاملات سهام پالایشگاه‌ها متوقف شدند تا در خصوص تاثیر موضوع بر صورت هایشان اطلاع رسانی کنند.

پالایش نفت تبریز دومین شرکتی بود که آخرین گزارش مالی خود را اصلاح کرد. این شرکت نیز ۱۵۶ میلیارد تومان به سایر درآمدهای عملیاتی خود افزود و دلیل آن‌ را مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز نفت کوره صادراتی در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد. پالایش نفت اصفهان نیز دیگر شرکتی بود که از شناسایی درآمد 589 میلیارد تومانی از این محل خبر داد با این حال در اقدامی سوال برانگیز میزان تعدیل خود را تنها سه درصد اعلام کرد. این در حالی است که میزان تعدیل دیگر شرکت ها از این محل بسیار بیشتر بوده است.

اعلام تعدیل تنها مثبت سه درصدی از سوی شپنا در جریان شفاف سازی رشد درآمدها از محل تغییر تسعیر نرخ ارز نفت کوره سال 97 نکته جالبی بود که برای برخی تعجب برانگیز بود و بسیاری نیز آن را به شوخی شپنا با سهامداران تعبیر کردند. بررسی اطلاعات مالی شرکت نشان می دهد که این شرکت می بایست از این محل درآمد عملیاتی معادل 589 میلیارد تومان شناسایی نماید که این موضوع با توجه به تعدیلات مالیاتی می بایست به رشد 456 میلیارد تومانی سود خالص شرکت در سال 98 بینجامد. لذا با توجه آن که سود سال 98 شرکت پیش از این 3208 میلیارد تومان اعلام شده بود شپنا می بایست از این محل تعدیل مثبت حدود 14 درصدی اعلام نماید. این در حالی است که شرکت میزان تعدیل را تنها سه درصد اعلام کرده است.

تامل و دقت بیشتر در نامه شفاف سازی شپنا نشان می دهد در تعدیل سه درصدی اعلام شده از سوی شرکت تعدیل نرخ تسعیر ارز نفت کوره صادراتی سال 97 تنها یکی از موارد بوده و در آن عوامل دیگری همچون اصلاحات حسابرس و دیگر اطلاعات دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش نیز تاثیر داشته است. این در حالی است که به دلیل عدم انتشار صورت های تعدیل شده اطلاع چندانی از محل دیگر تعدیلات در دسترس نیست.

با این وجود در عنوان تعدیل اعلام شده در سایت کدال تنها به افشای اطلاعات با اهمیت از محل تعدیل تسعیر نرخ ارز نفت کوره صادراتی سال 97 اشاره شده و صحبتی از سایر تعدیلات به میان نیامده است. موضوعی که موجبات ایجاد سردرگمی برای بسیاری از تحلیل گران و سهامداران را فراهم آورده است.

در چنین بازار ملتهبی که حتی یک درصد تعدیل بیشتر می تواند موجبات جهش و یا افت چند درصدی قیمت سهام یک شرکت را فراهم آورد این نحوه از گزارش دهی جای سوال و تامل فراوان دارد. بخشی از این سوالات متوجه شرکت است که تعدیل منفی خود از دیگر محل ها، با تعدیل مثبت از محل تسعیر نرخ ارز نفت کوره صادراتی سال 97 را به گونه ای تهاتر کرده و برآیند تاثیرات آن را اعلام کرده است. این در حالی است که می بایست برای هر یک از این تعدیلات به صورت مجزا شفاف سازی می نمود. نهاد دیگری نیز که می بایست در این خصوص دقت بیشتری به خرج داده و مدافع حقوق سهامداران باشد اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس است. آنچه مسلم است توقف نماد شرکت های پالایشگاهی در روز قبل به دلیل تعدیل نرخ ارز نفت کوره صادراتی بوده و شپنا می بایست تاثیر این موضوع در صورت های مالی خود را به صورت شفاف اعلام می کردد نه آن که این موضوع را در پس دیگر تعدیلات می پوشاند. با این همه به نظر می رسد اطلاعیه شپنا در کدال به جای شفاف نمودن موضوع، بر ابهامات آن افزوده است. لذا به نظر می رسد توقع سهامداران برای پیگیری در خصوص توقف نماد تا اعلام شفاف سازی کامل از سوی شرکت، حق مسلم آنان است که باید به دقت نظر نهاد ناظر ایفاد گردد.