شرکت پالایش نفت اصفهان برخلاف ۴ پالایشگاه دیگر که تعدیل مثبت های خوبی خواهند داشت، اعلام کرده که تعیین تکلیف نرخ تسعیر ارز سال ۹۷ تاثیر زیادی در سود «شپنا» ندارد. پالایش نفت اصفهان طی یک شفاف سازی اعلام کرده که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بابت تعدیل نرخ تسعیر ارز نفت کوره صادراتی و بنکرینگ سال ١٣٩٧ رقمی بالغ بر ۵.٨٨٩.۴٠٢ میلیون ریال به حساب بستانکاری (درآمد) این شرکت منظور کرده که در مجموع تاثیر چندانی بر سود هر سهم این شرکت ندارد و تاثیر آن چیزی حدود ٣ درصد افزایش است.