به گزارش بورس ٢۴، این شرکت نیز به عنوان سومین نماد معاملاتی در تابلوی توافقی در گروه هتل و رستوران قرار گرفت