عرضه گسترده شمش بلوم شرکت های فولادی امروز در بورس کالای ایران با نرخ پایه ۵٢,۶۶٩ ریال صورت پذیرفت. مجموعا ٢۴٠,۵٠٠ تن تقاضا برای این محصول به ثبت رسید و شاهد رقابت قیمتی و رشد بین ٢ تا...