میانگین بودجه خرید آپارتمان در تهران باید یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان باشد تا بتوان یک واحد مسکونی نه نوساز و نه در عین حال قدیمی خریداری کرد.

بورس۲۴ : میانگین بودجه خرید آپارتمان در تهران باید یک میلیارد و 600 میلیون تومان باشد تا بتوان یک واحد مسکونی نه نوساز و نه در عین حال قدیمی خریداری کرد.

آمار جدید از معاملات صورت گرفته در بازار مسکن شهر تهران طی ماه گذشته بیانگر آن است که متوسط قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در مدت یک ماه رقمی برابر با یک میلیارد و 600 میلیون و 276 هزار تومان بوده است.

این در حالی است که سال گذشته همین موقع هر مترمربع آپارتمان در بازار با قیمت میانگین یک میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش می رسید.

جهش قیمت مسکن سبب شده بودجه خرید نیز به اجبار حداقل 30 درصد افزایش پیدا کند.

خانه های 1.6 میلیارد تومانی به علت عدم افزایش قدرت مالی اعتباری خریداران، قابل فروش نیستند.

بخشی از رکود سنگین حاکم در بازار معاملات مسکن بخاطر نامعادله رشد قیمت مسکن و درآمد خانوارهاست.

این وسط، یک وام خرید مسکن پرقدرت است که می تواند باعث حل معادله شود که آن هم موجود نیست.

مشاوران املاک می گویند عمده کسانی که به قصد سکونت برای خرید آپارتمان مراجعه می کنند بودجه ای حداکثر یک میلیارد تومانی دارند! فاصله زیاد بین میانگین قیمت مسکن و نقدینگی در جیب متقاضیان خانه علت اصلی افت شدید معاملات مسکن در ماه های اخیر بوده است.