برای خرید واحد ۷۲ متری با عمر ۶ ساله در پیروزی به سرمایه یک میلیاردی نیاز است.

بورس۲۴ : با سرمایه یک میلیارد تومانی می‌توان برای خرید واحد مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران اقدام کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

با سرمایه یک میلیاردی کجا خانه بخریم؟

  • بیشتر

منبع: میزان