به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،فرابورس ایران اعلام نمود، اصلاحات دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به استثنای مواد مربوط به گره معاملاتی در بازار های اول، دوم و بازار پایه، از روز سه شنبه ١٣ خرداد اجرایی می گردد.