به گزارش بورس٢۴، به اطلاع می رساند تعداد ۴.٨ میلیون سهم شرکت پتروشیمی آریا ساسول توسط سهامدار عمده با قیمت ثابت کشف شده در روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه به صندوق های سرمایه گذاری عرضه می شود
سهام آریاساسول به صندوق ها عرضه می شود