طی ۴٣ روز معاملاتی سال ٩٩ حقیقی ها بیش از ۵ برابر کل دوره سه ماهه سال ٩٨ در بازار سرمایه معامله انجام دادند...

بورس۲۴ : روند افزایشی داد و ستدهای سهامداران حقیقی در بازار سرمایه موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. ارزش معاملات خرد از 20 سال گذشته تاکنون تقریبا 1200 برابر شده است.

در پایان سال 80 ارزش معاملات خرد جمعا به 640 میلیارد تومان می رسید و در سال 81 معادل 1،904 میلیارد تومان بود. در سال های 82 و 83 ارزش معاملات خرد به ترتیب به 5،580 میلیارد تومان و 8،755 میلیارد تومان افزایش یافت اما در سال 84 به 4،919 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

در سال 85 سهم حقیقی ها از معاملات بورس اوراق بهادار برابر با 5،014 میلیارد تومان بود. این مبلغ در سال 86 از 7 هزار و 112 میلیارد تومان فراتر رفت و در سال 87 با جهش قابل توجهی به 13،206 میلیارد تومان رسید.

در سال 88 اما شاهد کاهش ارزش معاملات خرد به 5،815 میلیارد تومان بودیم. اما از سال 89 معاملات بازار سرمایه وارد مرحله جدیدی شد. به طوری که ارزش معاملات خرد در این سال به 12،261 میلیارد تومان رسید. یک سال بعد مجموع ارزش ریالی داد و ستدهای حقیقی ها در بازار سرمایه به 18،435 میلیارد تومان رشد کرد.

از سال 91 برگ جدیدی در دفتر معاملات خرد بازار سرمایه ورق خورد. با همه گیر شدن معاملات آنلاین ، حقیقی ها از بازار سرمایه استقبال بیشتری کردند و سهم بزرگتری را از ارزش معاملات به خود اختصاص دادند ، به طوری که سهامداران خرد در سال 91 بیش از 24،908 میلیارد تومان معامله در بازار انجام دادند. یک سال بعد این مبلغ با جهش چشمگیری به 75،989 میلیارد تومان رسید.

اما با توجه به وقایع بازار در سال 92 و ورود بازار به دوره اصلاح، ارزش معاملات نسبت به سال های گذشته افت کرد ، به طوری که حقیقی ها در سال 93 کمتر از 38 هزار میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام دادند. این مبلغ در سال 94 تا 44،201 میلیارد تومان رشد کرد و در سال 95 نیز به 56،870 میلیارد تومان رسید.

در واقع پس از آن که بازار در سال 93 تجربه رکود را پشت سر گذاشت، حقیقی ها کم کم از بازار استقبال بیشتری کردند. پس از تجربه سال 93 نقدینگی بیشتری از سوی حقیقی ها به بازار جریان یافت و ارزش معاملات خرد در سال 96 به 66،617 میلیارد تومان رسید. این مبلغ در سال 97 به 201،821 میلیارد تومان جهش کرد و در سال 98 نیز با یک ابر جهش جدید همراه شد. به نحوی که سهامداران خرد در سال گذشته بیش از 765،611 میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام دادند.

از ابتدای سال 99 با وجود این که تنها 43 روز معاملاتی از سال جاری سپری شده ارزش معاملات خرد به 507،331 میلیارد تومان رسیده است. یعنی حقیقی ها معادل 66 درصد از کل معاملاتی که در سال 98 انجام داده بودند را در سال 99 به ثبت رساندند. با ادامه این وضعیت تا پایان سال جاری قطعا رکورد جدیدی در ارزش معاملات خرد سالانه رقم خواهد خورد.

در بررسی روند ماهانه ارزش معاملات خرد نیز میل به رشد داد و ستدها در سهامداران حقیقی کاملا محسوس است. به طوری که ارزش معاملات خرد فروردین ماه امسال در قیاس با فروردین ماه سال 98 با جهش 587 درصدی همراه شده و از حدود 20 هزار میلیارد تومان به بالاتر از 141 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ارزش معاملات اردیبهشت ماه 99 نیز در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل 706 درصد افزایش داشته و از 41 هزار میلیارد تومان به بیش از 332 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

در خرداد ماه امسال در حالی که تنها 3 روز معاملاتی از این ماه را پشت سر گذاشتیم ارزش معاملات خرد بالغ بر 33،196 میلیارد تومان بوده، حال آن که کل ارزش معاملات خرد در خرداد ماه سال قبل برابر با 34،890 میلیارد تومان بوده است.

جمع ارزش معاملات خرد سال 99 و طی 43 روز معاملاتی بیش از 5 برابر مجموع ارزش معاملات خرد کل سه ماهه ابتدایی سال گذشته است که رشد بااهمیتی به شمار می رود.