به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از فروش سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران خبر داد.