اخیرا ابهاماتی درخصوص ضریب P/E در نظر گرفته شده جهت ارزش‌گذاری شرکت صنعتی زرماکارون مطرح شده و صفحات مجازی مرتبط با بورس، ارزشگذاری سهام زرماکارون را بالاتر از ارزش واقعی آن اعلام کرده اند. در این خصوص شرکت تامین سرمایه تمدن که ارزشگذاری زرماکارون را انجام داده، توضیحاتی در این خصوص ارائه داده است.

بورس۲۴ : اخیرا ابهاماتی درخصوص ضریب P/E در نظر گرفته شده جهت ارزش‌گذاری شرکت صنعتی زرماکارون مطرح شده و صفحات مجازی مرتبط با بورس، ارزشگذاری سهام زرماکارون را بالاتر از ارزش واقعی آن اعلام کرده اند. در این خصوص شرکت تامین سرمایه تمدن که ارزشگذاری زرماکارون را انجام داده، توضیحاتی در این خصوص ارائه داده است.

تامین سرمایه تمدن اعلام کرده است که جهت ارزش‌گذاری شرکت صنعتی زرماکارون با استفاده از روش P/E، ابتدا کلیه ضرایب P/E ttm شرکت‎های پذیرفته شده گروه "محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر"، محاسبه شده و پس از حذف داده‌های پرت(ضرایب بیشتر از 100)، مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص‌های آماری مرکزی این داده‌ها اعم از میانگین حسابی، میانگین وزنی بر حسب ارزش بازار و میانه به‌ترتیب 47، 52 و 51 به‌دست آمده است. پس از رسم هیستوگرام این داده‌ها جهت تحلیل عمیق‌تر، مشاهده شد که عمده ضرایب P/E ttm شرکت‌های گروه غذایی پذیرفته شده در بازار سرمایه، در بازه 30 تا 80 قرار دارند.

با توجه به بالا بودن این ضرایب جهت استفاده در ارزش‌گذاری شرکت زرماکارون، ترجیح داده شد تا از میانگین ضرایب P/E ttm شرکت‌هایی استفاده شود که از نظر صنعت به شرکت صنعتی زرماکارون نزدیک‌تر هستند(شرکت‎‌هایی بر پایه محصولات آرد گندم، ذرت و...)، که با محاسبات صورت گرفته، ضریب 31.5 مورد استفاده قرار گرفت.

این شرکت تامین سرمایه نکاتی در خصوص عرضه های اولیه ای که اخیرا اتفاق افتاده را به شرح زیر اعلام کرده است:

عرضه اولیه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با نماد "غگیلا"، کمتر از 30 روز پیش در تاریخ 10/02/1399در بازار دوم فرابورس ایران صورت گرفت. ارزش‌گذاری سهام این شرکت به سه روش تنزیل سود تقسیمی(DDM)، خالص ارزش روز دارایی‌ها(NAV) و روش ضریب قیمت به سود هر سهم(P/E) صورت پذیرفته است که در نهایت از ارزش به‌دست آمده توسط هر یک از این روش‌ها میانگین گرفته شده است.

شایان ذکر است که در ارزش‌گذاری صورت گرفته به روش P/E، ضریب 58.8 در نظر گرفته شده است و ارزش به دست آمده از طریق این روش بیش از 13 برابر روش DDM و بیش از 6 برابر خالص ارزش روز دارایی‌های(NAV) شرکت در نظر گرفته شده است.

همچنین سهام شرکت مجتمع صنایع یزد (پیزد) در تاریخ 31/02/1399 عرضه گردید در گزارش ارزشگذاری سهام شرکت بیان شده است که از نسبت قیمت به سود معادل 25.8 استفاده شده است.

سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در تاریخ 20/01/1399 در بازار اول فرابورس عرضه شد. گزارش ارزش‌گذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، توسط شرکت کارگزاری صباتامین که از شرکت‌های زیرمجموعه آن است تهیه شده است؛ و نکته جالب‌تر آن‌که در ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه غیربورسی این شرکت، سهام شرکت کارگزاری صباتامین نیز ارزش‌گذاری شده است. به‌عبارت دیگر، شرکت کارگزاری صباتامین علاوه بر این‌که به‌عنوان ارزش‌گذار سهامدار عمده خود انتخاب شده است، در این گزارش سهام خود را نیز ارزش‌گذاری کرده است؛ که این موضوع با اصول حرفه و علم ارزش‌گذاری تضاد شدید دارد.

این گزارش ارزش‌گذاری زمانی تهیه شده است که شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با نماد "تاصیکو" در بازار دوم بورس عرضه شده و با قیمت هر سهم 6.691 ریال در حال معامله بوده است. اما ارزش‌گذار از ارزش بازار سهام این شرکت در ارزش‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین استفاده نکرده و با ارزش‌گذاری مجدد سهام این شرکت، هر سهم را معادل 9.761 ریال(45 درصد بالاتر از ارزش بازاری سهم) محاسبه نموده است.

در گزارش ارزشگذاری شرکت توزیع دارو پخش نیز که در تاریخ 21/07/1398 عرضه شد، ارزشگذار از نسبت P/E معادل 20.9 استفاده شده است.

در گزارش ارزشگذاری شرکت پخش هجرت که در تاریخ 19/05/1398 عرضه شد، ارزشگذار از نسبت P/E معادل 22.4 استفاده کرده است.

در ارزش‌گذاری شرکت صنعتی زرماکارون، به روش مبتنی بر نسبت P/E، 0.33 وزن داده شده است و در ارزش نهایی اعلام شده شرکت(هر سهم معادل 50.938 ریال) و قیمت عرضه سهم(هر سهم معادل 45.500 ریال) نسبت‌های P/E به ترتیب 16.70 و 14.91 است؛ که در مقایسه با نسبت P/E کل بازار و به‌خصوص گروه "محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" مقادیر بسیار پایینی دارد.

با بررسی گزارش های ارزشگذاری که در این یکسال اخیر از سوی شرکت های مشاور منتشر شده، در میابیم موضوع اختلاف قیمت در روش های ارزشگذاری در گذشته وجود داشته است که به برخی از آن ها اشاره می گردد. در ارزشگذاری سهام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان(غگیلا) جهت عرضه اولیه قیمت هر سهم به روش تنزیل سود تقسیمی سال های اتی 2.290 ریال، روش P/E معادل 30.367 ریال و روش خالص ارزش روز دارایی ها 4.865 ریال تخمین زده شده است و هر سهم با قیمت 12.507 عرضه گردیده است. در ارزشگذاری مجتمع لاستیک یزد ارزشگذار از دو روش P/E و FCFE استفاده کرده است که در روش P/E قیمت هر سهم معادل 54.026 و در روش FCFE قیمت هر سهم معادل 26.680 ریال پیش بینی شده است. در ارزشگذاری سهام هر شرکت توسعه مولد نیروگاه جهرم ، قیمت هر سهم با استفاده از روش FCFE معادل 288 ریال، از روش Replacement value قیمت هر سهم 3.549 و در روش NAV قیمت هر سهم 3.654 ریال ارزشگذاری شده است و هر سهم با قیمت 2.124 ریال عرضه گردیده است.