مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی امروز برگزار شد.