به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣٢٣۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٧٧۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.