به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان تهران در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٧٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۶ درصد رشد داشته است.