به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامداران خود برای برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده خود در تا ریخ ١٨ خرداد ماه دعوت کرد.این مجمع برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ٣۴ درصدی شرکت از محل سود انباشته تشکیل خواهد شد. «تپمپی» در ٩ماهه منتهی به اسفند ٩٨ با سرمایه ۴٧ میلیارد تومانی مبلغ ٣٣٩ ریال سود برای هر سهم دارد که با رشد خوب ٣٧١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه است.