مجمع «رتاپ» ٢۶ تومان تقسیم کرد ؛ ۵٠ درصد سود قابل تقسیم افزایش سرمایه ۶۴ درصدی از محل انباشته و مطالبات در راه است

بورس۲۴ : مجمع تجارت الکترونیک پارسیان صبح امروز با حضور ۷۸درصد سهامداران در تهران برگزار شد.

در این جلسه ۲۶۰ریال ریال از ۵۲۰ ریال سود قابل تقسیم بین سهامداران توزیع شد.

در این مجمع که به ریاست علیرضا خدا کریمی برگزار شد ، اعلام شد : «رتاپ» برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات در اختیار دارد که در پی آن سرمایه شرکت از میزان ۳۶۴میلیارد تومان به ۶۰۰میلیارد تومان می رسد ؛ یعنی معادل ۶۴درصد.

همچنین اعلام شد : شرکت طرح توسعه خرید دستگاه کارت خوان را در دستور کار دارد و توسعه بیزینس های جدید در حوزه پرداخت های الکترونیک و فعالیت در حوزه فین تک ها و qr و توسعه فعالیت تجهیز زیر ساخت های فنی از جمله مهمترین برنامه های شرکت است.