مشاری به کارگزاری صنعت و معدن رفت سید جواد احمدی از خدمات بندری آمد سید جواد احمدی مدیر عامل جدید «شیران» چهره ای دانشگاهی و علمی با مدرک دکتری شیمی ( استاد تمام ) و عضو هیات علمی دانشگاه است که پرونده کاری درخشانی در شرکت خدمات بندری از خود بر جای گذاشت... مشاری با داشتن مدرک دکترای مدیریت مالی و سوابق در مدیریت مالی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری شرکت های آتیه دماوند و گروه اقتصادی آرمان، عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات، هیأت مدیره صرافی فراز اعتماد و سمت مشاور سرمایه گذاری بانک قرض الحسنه مهر و عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن ، در مدت کوتاهی سکان صنایع شیمیایی ایران را نیز بر عهده داشت...

بورس۲۴ : مدیر سودساز بازار سرمایه، به بورس بازگشت و محمد مشاری بار دیگر مدیر عامل کارگزاری بانک صنعت و معدن شد.

این در حالی است که سید جواد احمدی مدیر عامل سابق شرکت خدمات بندری ، در سمت مدیریت عاملی صنایع شیمیایی ایران نقش آفرینی خواهد داشت.

سید جواد احمدی مدیر عامل جدید «شیران» چهره ای دانشگاهی و علمی با مدرک دکتری شیمی ( استاد تمام ) و عضو هیات علمی دانشگاه است که پرونده کاری درخشانی در شرکت خدمات بندری  از خود بر جای گذاشت.

مشاری با داشتن مدرک دکترای مدیریت مالی و سوابق در مدیریت مالی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری شرکت های آتیه دماوند و گروه اقتصادی آرمان، عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات، هیأت مدیره صرافی فراز اعتماد و سمت مشاور سرمایه گذاری بانک قرض الحسنه مهر و عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن ، در مدت کوتاهی سکان صنایع شیمیایی ایران را نیز بر عهده داشت.

وی به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارگزاری بانک صنعت و معدن به طور مستقیم بر فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن نظارت داشت. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن از آنجا اهمیت داشت که هدف این صندوق بازارگرادنی و حمایت از سهام های شرکت های زیرمجموعه بانک صنعت و معدن در بازار سرمایه و به ویژه سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد «شیران» بود.

مشاری فعالیت در بازار سرمایه برای پرتفوی «شیران» در سال مالی منتهی به آذر 98 را بر عهده داشت.این شرکت در حالی که در سال مالی 98 خود موفق به کسب ۵,۷۴۹,۴۱۰ میلیون ریال عایدی عملیاتی با فرآیند تولید خود بود، به کمک دانش و توان مشاری در کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان پرتفوگردان سبد «شیران» و هم به عنوان حامی خود سهم «شیران» در بازار سرمایه از طریق صندوق نماد، شانه به شانه تولید 4,876,799 میلیون ریال سود غیر عملیاتی عاید این شرکت نمود.

مشاری با فعالیت در صندوق نماد در سال مالی 98 به تنهایی 909,979 میلیون ریال برای «شیران» سود سازی کرد که نه تنها این سود به نفع شرکت بود بلکه سهامدارن خرد این شرکت را نیز منتفع می کرد.

وی در کارگزاری بانک صنعت و معدن در سه ماهه اول سال مالی 99 نیز برای «شیران» بسیار قوی عمل کرد و در حالی که در این سه ماه شرکت از نظر عملیاتی توانسته است ۱,۸۷۱,۵۲۰ میلیون ریال سود سازی نماید، در قسمت غیر عملیاتی 1,139,342 سود عاید این شرکت نموده است.

عملکرد مشاری حتی در سه ماهه دوم سال مالی 99 نیز با آن که با مشکلات مدیریتی تولیدی نیز دست به گریبان شده بود بسیار چشمگیر است که در گزارش شش ماهه این شرکت آثار و نتایج آن برای سهامدارن قابل لمس خواهد بود.خرید سهام هایی همچون «شکلر، ساینا، شتوکا، درهاور، شاملا» و ... که همگی رشد بسیار مناسبی را در این مدت تجربه کردند.