بورس ٢۴ : پتروشیمی آریاساسول در روز چهارشنبه مورخ هفتم خرداد ماه عرضه اولیه خواهد شد... این پتروشیمی با سهمیه هر کد معاملاتی ١٠٠ سهم و در رنج قیمتی ۶۵٠١١ الی۶۵١١٩ ریالی قدم به بازار فرابورس خواهد گذاشت... همچنین سهمیه صندوق های سرمایه گذاری در سهام ۴۶٠ سهم و صندوق های سرمایه گذاری مختلط٢۵٠ سهم و صندوق های با درآمد ثابت ۵ سهم می باشد...


نظرات

  • Meysam1363

    از اطلاع رسانی سایت قدرتمند بورس 24 بابت اطلاعات رایگان و ارزشمند

    ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۰:۱۷