به گزارش بورس٢۴،گروه اقتصادی بصیر به همراه شرکت های زیر مجموعه قصد عرضه ٣ درصد سهام بانک ایران زمین را دارند بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ سیزدهم خرداد ماه با قیمت پایه هر سهم ٨۵٠ تومان به فروش خواهد رسید