مجمع شرکت صنایع مس شهید باهنر امروز برگزار شد. سهامدار عمده «فباهنر» در مجمع به شایعه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پاسخ داد.