به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مالیبل سایپا در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات اصلاحیه ای ارائه نمود و eps شرکت در سال ٩٨ پس از تعدیل نرخ ها را ۴ ریال اعلام نمود.