به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٧٠ درصدی شرکت توسعه اقتصادی آرین از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته را صادر نمود.
فرآیند افزایش سرمایه «وآرین» یک گام دیگر جلو رفت