مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت کاشی الوند عصر امروز با حضور ٧۵.١ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد.