سرمایه گذاری صبا تامین یکی از بزرگترین سهامداران بازار سرمایه است که اواخر فروردین ماه با قیمت هر سهم ١٢٠٠ تومان برای اولین بار در بازار اول فرابورس عرضه شد...