مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان صبح امروز درمحل قانونی این شرکت با حضور بیش از ٧٠ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد.